Dodaj do ulubionych


AD 2000-Merkblatt HP0

AD 2000-Merkblatt HP0 są to wytyczne uzupełniające dyrektywę ciśnieniową 97/23/WE które wytwórca urządzeń ciśnieniowych na rynek niemiecki dodatkowo spełnić. Zgodnie z wytycznymi wytwórca urządzeń ciśnieniowych musi wykazać przed upoważnioną jednostką niemiecką ze podczas produkcji spełnia wymagania AD 2000-Merkblatt. Spełnienie wymagań musi być potwierdzone wydanym przez jednostkę upoważnioną odpowiednim certyfikatem. Wytyczne AD 2000-Merkblatt HP0 narzucają na wytwórcę miedzy innymi posiadanie wdrożonego systemu zarzadzania jakością w spawalnictwie ISO3834-3, sprzętu do produkcji i badań, nadzoru spawalniczego, spawaczy, kwalifikowanych technologii spawania.