Dodaj do ulubionych


Badania magnetyczno-proszkowe (MT)

Metoda ta polega na wzbudzaniu magnetycznych pól rozproszenia wokół występujących w materiale niezgodności. Są to najczęściej pęknięcia powierzchniowe lub podpowierzchniowe zalegające maksymalnie do 2mm pod powierzchnia.

Metoda ta stosowana jest dla spoin doczołowych i pachwinowych oraz dla odkuwek i odlewów.

Badane elementy muszą być wykonane z materiałów ferromagnetycznych.

Do badań używane są produkty firmy MR.

Badania przeprowadzane przy użyciu defektoskopu magnetycznego Magnaflux Y-6.