Dodaj do ulubionych


Badania penetracyjne (PT)

Zasada wykonywania badań opiera się o zjawisko kapilarności, w którym ciecz wnika do bardzo wąskich nieciągłości, a następnie przy użyciu specjalnego wywoływacza, wyciągana jest na powierzchnię dając wskazanie.

Badania PT przeprowadzane są dla spoin doczołowych i pachwinowych oraz dla odkuwek i odlewów. Bardzo często stosowane są do badania szczelności spoin zbiorników ciśnieniowych lub rur.

Badaniom podlegają materiały ferromagnetyczne (np.: stale konstrukcyjne), nieferromagnetyczne (np.: stale austenityczne, miedź, mosiądz, brąz), niemetaliczne (np.: ceramika)

Stosuję się ja do wykrywania powierzchniowych wad typu pęknięcia, porowatości, zawalcowania lub temu podobne. Przeprowadzane są także próby szczelności zbiorników ciśnieniowych i rur.

Do badań używane są preparaty firmy MR.