Dodaj do ulubionych


Badania składu chemicznego

Badania składu chemicznego, obejmujące zarówno analizę jakościową jak i ilościową materiałów, wykonywane są metodą rentgenowskiej spektroskopii fluorescencyjnej (XRF-X-ray fluorescency).

Badania składu fazowego

Badania jakościowe i ilościowe składu fazowego wykonywane są metodą dyfraktometrii rentgenowskiej XRD (X-ray diffractometry) w temperaturze pokojowej. Możliwe jest także wykonanie badania w podwyższonych temperaturach w osłonie gazów ochronnych lub w powietrzu.