Dodaj do ulubionych


Badania twardości

Badania twardości połączeń spawanych wykonujemy metodą Vickers’a (HV10). Badanie polega na wgnieceniu w powierzchnię badanego materiału czworobocznego foremnego ostrosłupa diamentowego o kącie wierzchołkowym 136° pod zadanym statycznym obciążeniem F i zmierzeniu przekątnych d powstałego odcisku w kształcie kwadratu. Pomiar metodą Vickers’a cechuje się najmniejszą niepewnością pomiarową.