Dodaj do ulubionych


Badania ultradźwiękowe (UT)

Jest to wszechstronna metoda badań objętościowych wykorzystująca fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości w celu wykrycia wewnętrznych niezgodności.

Wykrywać można takie wady wewnętrzne jak: pękniecia, zawalcowania, rozwarstwienia, przyklejenia, braki przetopu, porowatości.

Badania UT przeprowadzane są dla materiałów o grubości powyżej 8mm - spoin, odkuwek, odlewów, kęsów rur, blach, śrub i wielu innych.

Do badań wykorzystywany jest cyfrowy defektoskop renomowanej firmy Kratukramer USM25.