Dodaj do ulubionych


Badania wizualne (VT)

Metoda polegająca na ocenie elementu konstrukcji lub materiału nieuzbrojonym okiem lub przy użyciu lupy, lusterka itp.

Podczas badania wykryć można takie niezgodności jak: pęknięcia, braki przetopu, podtopienia, porowatość, odkształcenia kątowe, pustki oraz wiele innych.

Badania VT przeprowadzane są dla spoin pachwinowych oraz doczołowych. Są to najczęstsze badania nieniszczące, w większości przypadków wykonywane w 100%, najczęściej w połączeniu z inna metodą badań nieniszczących.

Badania przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi polskimi normami (PN-EN ISO 17637:2011) lub według specyfikacji klienta.