Dodaj do ulubionych


Dyrektywa ciśnieniowa 97/23/WE

Dyrektywa 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 zwana dyrektywą ciśnieniową dotyczy projektowania, wytwarzania i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych. Dyrektywa ciśnieniowa obejmuje urządzenia których najwyższe ciśnienie PS jest większe 0,5 bara. Zgodnie z dyrektywą wytwórca urządzeń ciśnieniowych ma obowiązek spełnić wymagania dyrektywy i musi być to potwierdzone odpowiednim certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną do tego upoważnioną. Podczas produkcji urządzeń ciśnieniowych wytwórca musi spełnić szereg wymagań stawianych przez dyrektywę ciśnieniową, a wyprodukowane urządzenia przed wprowadzeniem do obrotu muszą być poddane ocenie zgodności i nadaniu znaku „CE”. W przypadku produkcji urządzeń ciśnieniowych na rynek niemiecki wytwórca dodatkowo musi spełnić wymagania niemieckich wytycznych AD 2000-Merkblatt HP0.