Dodaj do ulubionych


DIN 18800-7- Stalowe konstrukcje budowlane – Wykonawstwo i kwalifikacje wykonawców

Norma DIN18800 część 7 jest to niemiecka norma dotycząca prefabrykacji konstrukcji stalowych na rynek niemiecki. Zgodnie z normą wytwórca konstrukcji musi spełnić wymagania odnośnie wykonawstwa zawarte w normie i uzyskać certyfikat spawalniczy według normy DIN18800-7 uprawniający wytwórcę do wytwarzania konstrukcji na rynek niemiecki. Norma dzieli konstrukcje na pięć klas : A, B. C, D, E. Klasa konstrukcji A jest klasa najniższą z kolei klasa konstrukcji E jest klasą najwyższą zarezerwowaną do konstrukcji stalowych obciążonych dynamicznie. Certyfikat spawalniczy dla wytwórcy wydawany jest na konkretną klasę konstrukcji którą zakład może wykonywać.