Dodaj do ulubionych


PN-EN ISO 3834 – Wymagania dotyczące spawania materiałów metalowych

Seria norm PN-EN ISO 3834 przeznaczona jest dla zakładów produkcyjnych które podczas procesu produkcji elementów metalowych stosują procesy spawalnicze. Norma określa wymagania które zakład powinien spełnić aby procesy specjalne jakimi są procesy spawalnicze były prowadzone poprawnie, a końcowy wyrób w postaci skomplikowanych spawanych elementów metalowych był najwyższej jakości. Wymagania serii norm PN-EN ISO 3834 mogą być stosowane jako uzupełnienie Systemu zarządzania jakością normy ISO 9001 lub mogą funkcjonować jako odrębny system tzw. System zarządzania jakością w Spawalnictwie.

Wdrożenie wymagań z serii norm PN-EN ISO 3834 pozwala na pełną kontrolę wszystkich etapów produkcji spawalniczej począwszy od przeglądu wymagań klienta przez produkcję a skończywszy na sporządzeniu prawidłowej dokumentacji powykonawczej na wykonywane elementy spawane. W efekcie pełnej kontroli etapów produkcji od których decydująco zależy jakość wykonywanych złączy spawanych uzyskujemy konstrukcje wysokiej jakości i spełniającą wymagania klienta.
Norma PN-EN ISO 3834-1 dzieli system na trzypoziomy:
 • Pełne wymagania jakości wg PN-EN 3834-2
 • Standartowe wymagania jakości wg PN-EN 3834-3
 • Podstawowe wymagania jakości wg PN-EN 3834-4

Przebieg procesu wdrożeniowego:

Analiza firmy
Podczas tego etapu nasi inżynierowie spawalnictwa ustalają jaki poziom systemu klient chce wdrażać. Zapoznają się z specyfiką i sposobem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizują proces produkcyjny zwracając szczególną uwagę na elementy procesu które mają wpływ na jakość według serii norm PN-EN ISO 3834.

Stworzenie projektu systemu
Na tym etapie na podstawie przeprowadzonej analizy przedsiębiorstwa tworzony jest projekt systemu zarządzania jakością w spawalnictwie. Projekt Systemu wraz z szczegółowym harmonogramem wdrażania przedstawiany jest kierownictwu przedsiębiorstwa celem zatwierdzenia.

Opracowanie wymaganej dokumentacji systemowej
W ramach tego etapu zgodnie z projektem systemu opracowana zostaje dokumentacja wymagana przez normy z serii PN-EN ISO 3834 w której skład wchodzą:

 • Księga jakości wraz z załącznikami
 • Procedury systemowe
 • Procedury operacyjne
 • Formularze
 • Instrukcje

Szkolenie pracowników
Na tym etapie przeprowadzane są następujące szkolenia pracowników:

 • Szkolenia z wymagań serii norm PN-EN ISO 3834
 • Szkolenia z zakresu funkcjonowania PN-EN ISO 3834
 • Szkolenia z procedur zawartych w opracowanej dokumentacji systemu PN-EN ISO 3834

Wdrożenie systemu
Podczas tego etapu wdrażane są kolejno poszczególne procedury systemu zarządzania jakością zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym.

Audyt wewnętrzny
W czasie tego etapu nasi specjaliści wraz z wyznaczonymi audytorami wewnętrznymi przedsiębiorstwa przeprowadzają audyt wewnętrzny którego celem jest weryfikacja stanu przygotowania firmy do audyty certyfikacyjnego.

Certyfikacja
Na tym etapie pomagamy w prawidłowym wybraniu jednostki Certyfikującej. Następnie ustalany zostaje termin audytu Certyfikującego. Podczas certyfikacji nasi specjaliści są obecni w czasie audytu.