Dodaj do ulubionych


PN-EN ISO 9001 : 2009

Norma PN-EN ISO 9001 jest międzynarodową normą określającą wymagania stawiane systemowi zarządzania jakością w organizacji. Celem wprowadzenia Systemu Zarządzania jest ukierunkowanie przedsiębiorstwa na zrozumienie potrzeb klienta, określenie procesów mających wpływ na jakość wykonywanych wyrobów, uporządkowanie zarządzania tymi procesami, ciągłe doskonalenie systemu, a w rezultacie spełnienie wymagań i oczekiwań klienta.

Kompleksowy projekt wdrożeniowy normy PN-EN ISO 9001 kierowany jest do przedsiębiorstw z branży metalowej gdzie w znacznym stopniu występują procesy spawalnicze (tzw. procesy specjalne).

Zdając sobie sprawę z tego że o sukcesie poprawnie wdrożonego Systemu decyduje prawidłowe określenie elementów procesu wpływających na jakość gotowego wyrobu, oferujemy państwu profesjonalne wdrożenie systemu przez fachowców mających doświadczenie we wdrażaniu, a przede wszystkim świetnie znających proces produkcji spawanych elementów metalowych.

Przebieg procesu wdrożeniowego:

Analiza firmy
Podczas tego etapu nasi specjaliści zapoznają się z specyfiką i sposobem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Analizują proces produkcyjny zwracając szczególną uwagę na specyfikę wyrobu. Określają procesy wpływające jakość gotowych wyrobów.

Stworzenie projektu systemu Na tym etapie na podstawie przeprowadzonej analizy przedsiębiorstwa tworzony jest projekt systemu zarządzania jakością. Projekt Systemu wraz z szczegółowym harmonogramem wdrażania przedstawiany jest kierownictwu przedsiębiorstwa celem zatwierdzenia.

Opracowanie wymaganej dokumentacji systemowej
W ramach tego etapu zgodnie z projektem systemu opracowana zostaje pełna dokumentacja Systemu Zarządzania jakością w której skład wchodzą:

  • Księga jakości wraz z załącznikami
  • Procedury systemowe
  • Procedury operacyjne
  • Procedury pomocnicze
  • Formularze
  • Instrukcje

Szkolenie pracowników
Na tym etapie przeprowadzane są następujące szkolenia pracowników:

  • Szkolenia z wymagań normy PN-EN ISO 9001
  • Szkolenia z procedur zawartych w opracowanej dokumentacji systemu ISO 9001
  • Szkolenia z zakresu przeprowadzania auditów wewnętrznych

Wdrożenie systemu
Podczas tego etapu wdrażane są kolejno poszczególne procedury systemu zarządzania jakością zgodnie z harmonogramem wdrożeniowym.

Audyt wewnętrzny
W czasie tego etapu nasi specjaliści wraz z wyznaczonymi audytorami wewnętrznymi przedsiębiorstwa przeprowadzają audyt wewnętrzny którego celem jest weryfikacja stanu przygotowania firmy do audyty certyfikacyjnego.

Certyfikacja
Na tym etapie pomagamy w prawidłowym wybraniu jednostki Certyfikującej. Następnie ustalany zostaje termin audytu Certyfikującego. Podczas certyfikacji nasi specjaliści są obecni w czasie audytu.