Dodaj do ulubionych


PRÓBY PRODUKCYJNE

Zajmujemy się nadzorowaniem i przeprowadzaniem prób produkcyjnych procesu spawania. Próby produkcyjne procesu spawania stosuje się w celu:
  • zweryfikowania możliwości wykonania trudnych złącz występujących w elementach spawanych przed przystąpieniem do procesu produkcji i ewentualnej ich modyfikacji,
  • sprawdzenia głębokości wtopienia metod spawania zapewniających głębokie wtopienie i przeprojektowania spoin pachwinowych na pachwinowo-czołowe o mniejszym wymiarze,
  • udowodnienia i udokumentowania prawidłowych warunków spawania w czasie procesu produkcyjnego,
  • wykazania że wcześniej kwalifikowana technologia spawania WPQR ciągle funkcjonuje na danym warsztacie i jest przydatna w procesie produkcji.
Norma PN-EN 15085-4 dotycząca zakładów wykonujących spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych narzuca wykonywanie testów i prób produkcyjnych. Zamierzeniem testów produkcyjnych jest:
  • sprawdzenia i udowodnienia się, że projekt spełnia wymagania PN-EN 15085-3,
  • udowodnienia warunków spawania,
  • wykazania umiejętności spawaczy,
  • wykazania jakości spoiny.
Norma PN-EN 1090-2 dotycząca wytwarzania konstrukcji stalowych mówi o tym że każdą kwalifikowaną technologie spawania WPQR dla stali gatunków wyższych niż S460 sprawdza się wykonując próby i badania produkcyjne.