Dodaj do ulubionych


WDRAŻANIE NORM

Firma profesjonalnie zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością ISO 9001 oraz systemów zarządzania jakością w spawalnictwie ISO 3834. Zajmujemy się także wdrażaniem w firmach norm spawalniczych stawianych wytwórcą elementów metalowych takich jak: PN-EN 1090-2, PN-EN 15085-2, dyrektywy ciśnieniowej, norm z serii AD 2000. Wytwórca chcący uzyskać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną o spełnieniu wymagań którejś z wyżej wymienionych norm musi wykazać podczas audytu certyfikującego że w jego zakładzie podczas produkcji wymagania danej normy są spełniane.

Spaw-Projekt w ramach projektowania i wdrażania systemu określa co firma musi spełnić, opracowuje wymaganą dokumentacje, wdraża wymagania stawiane przez normę na zakładzie produkcyjnym, nadzoruje wszystkie działania wdrożeniowe do momentu uzyskania certyfikatu o który zakład się ubiega.

Kolejność i ogólny tryb postępowania przy wdrażaniu:
  • Analiza firmy pod katem wdrażanego systemu
  • Stworzenie projektu systemu
  • Opracowanie wymaganej dokumentacji systemowej
  • Szkolenie pracowników
  • Wdrożenie systemu
  • Audyt wewnętrzny
  • Certyfikacja
Podczas wdrażania gwarantujemy:
  • dopasowanie harmonogramu prac do potrzeb klienta
  • profesjonalne i skutecznie wdrożenie systemu