Dodaj do ulubionych


PN-EN 15085 - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych

Seria norm PN-EN 15085 przeznaczona jest dla zakładów zajmujących się spawaniem pojazdów szynowych i ich części składowych. Seria norm składa się z pięciu arkuszy zawierających wymagania ogólne, wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych, wymagania konstrukcyjne, wymagania produkcyjne, kontrolę i badania. Zgodnie z normą wytwórca wykonujący spawanie elementów pojazdów szynowych musi wdrożyć wymagania normy i uzyskać certyfikat uprawniający do wykonywania wydany przez odpowiednią jednostkę notyfikowalną. Certyfikacja zakładu spawalniczego odbywa się w oparciu i jeden z czterech poziomów certyfikacji CL1, CL2, CL3, CL4 który jest uzależniony od tego jak odpowiedzialne elementy wytwórca będzie wykonywać. Poziom certyfikacji CL1 jest poziomem najwyższym gdzie wymagania stawiane wytwórcy są najbardziej rygorystyczne, z koleni poziom CL4 jest poziomem najniższym.

Firma SPAW-PROJEKT wdraża wymagania i przygotowuje do certyfikacji.

Przebieg procesu wdrożeniowego:
  • Konsultacja z przedstawicielem mająca na celu określenie wymagań i potrzeb klienta
  • Szklenie osób z normy odpowiedzialnych za wdrażaną normę w firmie klienta
  • Ustalenie jednostki notyfikowanej mającej przeprowadzać audyt
  • Opracowanie dokumentacji systemowej
  • Szkolenie kardy nadzoru z zakresu wdrażania normy
  • Wdrażanie normy pod nadzorem pracowników SPAW-PROJEKT
  • Szkolenie pracowników niższego szczebla
  • Próbny audyt funkcjonowania systemu
  • Audyt przez jednostkę niezależną
  • Uzyskanie certyfikatu o spełnieniu wymagań